Аксесоар

1 STEEL FRAME BAR

1. Стоманена рамка

2 BRACKET

2. Скоба

3 BASE SUPPORT

3. Основна опора

4BUILT-IN FITTING

4. Вграден фитинг

5 PURLIN  C TYPE PURLIN, Z TYPE PURLIN

5. Перена от типа C, Перена от тип Z

6 BOLTED BALL

6. Болтова топка

7 WELDED BALL

7. Заварена топка

8 HIGH STRENGTH BOLTS

8. Болтове с висока якост

9 COLUM

9. Колона

10 BEAM

10. Греда

11 CONE

11. Конус

12 BLANKING PLATE

12. Заглушаваща плоча

13 SLEEVE

13. Ръкав

14 SPECIAL-SHAPED STEEL STRUCTURE

14. Стоманена конструкция със специална форма

15 CRANE BEAM

15. Кран греда

16 BIG BOARD BEAM

16. Big Board Beam

17 CROSS COLUMN

17. Кръстосана колона

18 CIRCULATING COLUMN

18. Циркулационна колона

19 SPIRAL PIPE COLUMN

19. Спирална тръбна колона

20 BRIDGE MEMBER

20. Член на моста

21 Shear stud steel members

21. Стоманени елементи за срязване

22 STEEL STAIR

22. Стоманено стълбище

23 BOX STEEL

23. Кутия стомана